EN

EN

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

KABLOMAR KABLO HAMMADDELERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. olarak tüm ürünlerimizin en yetkin standartta olmasını sağlamak için Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini kapsayan Entegre Yönetim Sistemi’ni uygulamayı taahhüt ederiz.

 • Ürünlerimizle ilgili yasal gerekliliklere, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uymak,
 • Süreçlerimizi, bitmiş ürün kalitemizi en üst seviyede garanti altına alacak şekilde, bilimsel veri toplama ve değerlendirme sistemlerini kullanarak izlemek, kontrol etmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi ve performansının her yıl gözden geçirilerek Entegre Yönetim Sisteminin sürekli iyileşmesini sağlamak,
 • Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda tüm çalışanlarımızda farkındalık oluşturmaya çalışmak,
 • Çalışanların bağlılığı ve refahını yükseltmek için çalışma ortamını daha verimli hale getirecek koşullar oluşturmak,
 • Müşterilerin güvendiği, dış tedarikçilerin önemsediği bir firma olmak,
 • Yeterli düzeyde performans sağlanamayan her sorunun köküne inerek sorunun tekrar yaşanmasını engellemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemek,
 • Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm çalışanlarımız tarafından ortak sorumluluk olarak belirlenmesini sağlamak,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemek, azaltmak ve ortadan kaldırmak,
 • Olası acil durumların ortaya çıkmasını önlemek, bu durumların risklerini ve etkilerini en aza indirmek için hazırlıklı olmak ve etkin haberleşme yollarını tanımlayarak ilgilileri bilgilendirmek,
 • Enerji ve doğal kaynakların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak,
 • Üretim sürecinden kaynaklanan hurda ve atıkları yaşam döngüsü bakış açısıyla kaynağında kontrol altına alarak önlemek, önlenemeyen durumlarda en az düzeyde tutmak ve geri dönüşümle tekrar kullanılmasını sağlamak, geri dönüşümü olmayanları yasalar doğrultusunda bertaraf etmek,
 • Karbon ayak izimizi ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine olan etkimizi azaltmak için çalışmalar yapmak,
 • AB Yeşil Mutabakat kapsamında çalışmalar yaparak iklim krizine sebep olan salınımları minimize etmek,
 • Tedarikçilerimizden müşterilerimize ve ziyaretçilerimizden stajyerlerimize kadar etkileşim içinde bulunduğumuz herkesin Entegre Yönetim Sistemi kapsamında bilinçlenmesini sağlamak, kanunlara ve KABLOMAR KABLO HAMMADDELERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.’nin Entegre Yönetim Sistemi yöntem ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmek.

HABERLER

Mesaj Gönderin

YENİLİKLERİ TAKİP ETMEK İÇİN KAYDOLUN

Bizim hakkkımızda daha fazlası için takipte kalın

© 2023 Cablemar. Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım & Yazılım Mango Medya