EN

EN

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Kablo sektöründe faaliyet gösteren, belirlenen vizyonu doğrultusunda ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan firmamız;

 • Yürürlükte olan kanunları, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını ve kalite standartlarını sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyette bulunmayı,

 • Etik dışı eylemler ve Sözleşme ile bağlanmış zorla ve gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

 • Çocuk ve genç işçi çalıştırma esaslarına uygun hareket etmeyi, yasal çalışma yaşının altında kişilerin istihdam edilmemesi için gerekli önlemleri almayı insan onuruna yaraşır biçimde davranmayı kurumsal cezalandırma yapmamayı, onur kırıcı, fiziksel ve psikolojik tacize izin vermemeyi,

 • Çalışanlarına, çalışma koşulları ile ilgili kuralları belirleyen yazılı iş sözleşmesi yapmayı yasal hak ve yükümlülüklerini belirlemeyi kanunlarla ve kurumca belirlenen hak ve alacaklarına ait normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, belirlenmiş olan sosyal yardımlarını sağlamayı,

 • Kişileri ırk, renk, dil, din, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, iş yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi, ayrıca ücretlendirme ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

 • Tüm çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi,

 • Bütün çalışanlarına saygılı ve insan onuruna yaraşır hareket etmeyi,

 • Çevrenin korunmasını benimsetmeyi ve bu konuda alt birimleri eğitmeyi,

 • Çalıştığı tüm firmalara karşı şeffaf olmayı ve alt imalat birimlerini bu konuda eğitmeyi ve denetlemeyi,

 • Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

 • Sosyal uygunluk, İş sağlığı. İş güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı, sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

HABERLER

Mesaj Gönderin

YENİLİKLERİ TAKİP ETMEK İÇİN KAYDOLUN

Bizim hakkkımızda daha fazlası için takipte kalın

© 2023 Cablemar. Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım & Yazılım Mango Medya